Press Articles... SHQIPTAR BACK


HermesNews, 05.12.2007
Një protezë këmbe si dhurata për Miss Angola
Full article (Albanian)